Proucavanje Biblije


BIBLIJA
Sveto Pismo
Čovek je gospodar nad životinjama.
U Pismu piše da će sva dela na zemlji sagoreti ali će doći dan Gospodnji kao lupež. I u taj dan će nebesa s hukom proći i zažarene stihije će da se raspadnu, i zemlja i sva dela na njoj sagoreće. prva jovanova poslanica 1-10

Bogu je sve moguće. Svevišnji sve može. Sve je lepo osmišnjeno i savršeno. Što kod čoveka, od ovoga, ništa nije moguće. Sve je čoveku nemoguće, zato što je čovek zemaljski. Koliko mu dopusti Bog, toliko može da stvori, da ima spoznaju Ili da vidi više od drugih ljudi. Čovek je malo manji od andjela i zato možemo da imamo i nebesko telo. Možemo da živimo hiljadu godina sa Hristom. Naravno koga je Bog odredio da živi sa njim. 

Ipak si ga malo manjeg od andjela učinio, i slavom i čašću si ga ovenčao; Učinio si ga gospodarem dela ruku svojih, i sve si pod noge njegove metnuo, Ovce i volove sve, i zveri poljske, Ptice nebeske i ribe morske, i sve što puteve morske prevaljuje. (Psalmi 8-5, 6, 7, 8)
Ovde vidimo da je čovek bio gospodar na zemlji i imao je vlast nad svim životinjama i pticama. Na nebu bićemo kao andjeli i neće se ljudi ženiti ni udavati. Kaže Hristos: "Niste li vi u zabludi, zato što ne razumete Pisma ni sile Božje? Jer o uskrsenju mrtvih niti će se ljudi ženiti, ni žene udavati, nego će biti kao anđeli na nebesima. A da mrtvi uskrsavaju, niste li čitali u Mojsijevim knjigama što mu reče Bog kod kupine: "Ja sam Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev? Nije Bog, Bog mrtvih, nego živih". Vi ste, dakle, u velikoj zabludi." (Jevandjelje po Marku 12:24-27)

Ovde Pismo kaže da ćemo biti na nebu. Naravno, samo izabrani! Živećemo na nebu hiljadu godina, dokle se zemlja ne očisti. Dok Bog ne stvori novo nebo i novu zemlju jer prvo nebo i prva zemlja prodjoše. Dolaskom Hrista i odlaskom sa mrtvima i živima na nebo, zemlja je ostala bez Sunca. Tako da sotona može videti šta je uradio sa zemljom. Jer sotona je hteo da uništi zemlju sa nuklearnim postrojenjima i da ne ostane od zemlje ništa. Ali Bog nije dozvolio! 
Bog je svoj narod spasio i otišao sa njim na nebo i sa njima na nebu živi hiljdadu godina. Sotona na zemlji, može videti šta je uradio sa zemljom jer je i sam svezan na njoj hiljadu godina. Na malo biva pušten, on i njegove sluge i njegovi andjeli sa leve strane Boga. Hristos, njegov narod i njegovi andjeli su sa desne strane Bogu. Tada će sotona biti uništen i njegove sluge i njegovi andjeli i više neće postojati. Bog po obećanju, stvara novo nebo i novu zemlju. Čekajući i želeći, da bude što sporije pojavljenje Božijeg dana, u koji će se zapaljena nebesa raščiniti i zažareni elementi rastopiti. Mi očekujemo po obećanju, njegovu novo nebo i novu zemlju u kojoj će pravda nastati. Prva Jovanova poslanica 1-12,13
Kao što je Bog obećao tako će biti: "Zatim videh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više ne beše. I videh sveti grad, nov Jerusalim, silaziti od Boga s neba, opremljen kao nevesta ukrašena za svog zaručnika. I čuh silan glas s neba da govori: Evo šatora Božjeg među ljudima! On će prebivati s njima, i oni će biti narod njegov, i sam Bog biće s njima. 

On će otrti svaku suzu od očiju njihovih i smrti neće više biti, ni žalosti ni vike, ni bolesti neće više biti, jer prvih stvari nestade. I onaj što seđaše na prestolu reče: Evo sve novo tvorim. I reče: Napiši, jer su ove reči istinite i verne. I reče mi: Svrši se! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Ko je žedan, daću mu iz izvora vode žive za badava. Koji pobedi dobiće to, i biću mu Bog i on će biti moj sin. A strašljivima i nevernima i poganima i krvnicima i bludnicima i vračarima i idolopoklonicima i svim lažama, njima je deo u zapaljenom jezeru od ognja i sumpora; to je druga smrt." (Jovanovo Otkrivenje 21:1-8)
Blago čoveku koji pretrpi iskušenje, jer kad bude iskušan, primiće venac života, koji Bog obeća onima koji ga ljube. Jakovljeva Poslanica 1 - 12
Uostalom jačajte se u Gospodu i u sili moći njegove. Obuci te se u oružije Božije, da biste se mogli održati protiv lukavstva đavolskoga. 

Pavlova Poslanica Efescima 6 - 10, 11
Jer kog voli Gospod, onoga kažnjava i šiba svakog kog za sina prizna. Trpite kazne njegove, jer vas Bog kao sinove smatra, jer koji je sin koga otac ne kara?

Poslanica Jevrejima 12 - 6, 7
A ne znate šta će biti sutra! Jer šta je vaš život? Para koja se za malo pokaže, pa nestaje. Jakovljeva Poslanica 4 - 14
Jer kad reku ljudi: “Mir i bezbednost!”, onda će iznenada napasti na njih pogibo, kao bolovi porođaja na trudnu ženu, i oni će uteći. Prva Pavalova Poslanica Solunjanima 5 - 3
Da vas niko nikakvim načinom ne prevari, jer najpre treba da dođe otpad, i da se pojavi čovek bezakonja, sin pogibli, protivnik koji se uznosi iznad svega što se zove Bog ili se obožava, da će čak u Božijem hramu zasesti i proglasiti sebe bogom. Druga Pavalova Poslanica Solunjanima 2 - 3, 4
Ne uznemiravajte se ni zašto, nego u svim stvarima kazujte potrebe svoje Bogu s molitvama i molbama, sa davanjem hvale i mir Božiji koji prevazilazi svaki razum, sačuvaće srca vaša i misli vaše u Isusu Hristu. 

Pavlova Poslanica Filipljanima 4 - 6, 7
Da vas, dakle niko, ne osuđuje za jelo ili za piće, ili za kakav praznik, ili za mladine ili za subote. To su sve senke stvari koje su imale da dođu, ali je telo u Hristu. 

Pavlova Poslanica Kološanima 2 - 16, 17
Hristos sedi s desne strane Boga, ljubite ono što je gore, a ne ono što je na zemlji. 

Pavlova Poslanica Kološanima 3 - 1, 2
Žene, budite pokorne svojim muževima, kao što treba u Gospodu. Muževi ljubite žene svoje, i ne budite osporni prema njima. 

Pavlova Poslanica Kološanima 3 - 18, 19
Deco, slušajte roditelje svoje u svačemu, jer je to ugodno Gospodu. Ocevi, ne razdražujte sinove svoje, da ne postanu malodušni. 

Pavlova Poslanica Kološanima 3 - 21, 22
Jer će sam Gospod, na dani znak, na glas arhanđelov i na glas trube Božije, sići s neba i umrli u Hristu uskrsnuće najprvi. Zatim mi živi, koji smo ostali, bićemo svi s njima zajedno uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti. 

Prva Pavalova Poslanica Solunjanima 4 - 16, 17
Ne budite lakomni; - budite zadovoljni sa onim što imate. Jer on reče: “Neću te ostaviti i neću te napustiti”, - tako da smemo govoriti: “Gospod je pomoć moja, ničega se neću bojati. Šta mi može čovek?” 

Poslanica Jevrejima 13 - 5, 6
Ko na viku ubogoga uho svoje zatiskuje, i sam će zavikati, ali neće odgovora naći. 

Poslovice 21 -13
A ne zaboravljajte dobro činiti i davati milostinju, jer to su žrtve koje su Bogu mile. 

Poslanica Jevrejima 13 - 16Hristov dolazak (Vaskrsenje mrtvih)

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.