Proucavanje Biblije


BIBLIJA
Sveto Pismo
Stvaranje sveta - Knjiga Prva Postanje.
U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja beše pusta i prazna, nad bezdanom beše tama; i duh Božji lebdijaše nad vodom. (Postanje 1-3)

Bog reče: I bi svetlost. I Bog rastavi svetlost od tame. Prvog dana Bog rastavi svetlost od tame.

Drugog dana Bog reče: Neka bude prostor izmedju voda, da rastavlja vode od voda. Prostor nazva Bog nebo. 

Trećeg dana Bog reče: Neka se saberu vode što su pod nebom na jedno mesto, i neka se pokaže suvo. Suho nazva Bog zemljom. Bog reče: Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi seme, i drveće rodno, koje daje rod po vrstama svojim. 

Četrvrtog dana Bog reče: Neka bude svetlost u prostoru nebeskom, da dele dan i noć. I Bog stvori dva svetla velika: svetlo veće da upravlja danom, i svetlo manje da upravlja noću, stvori i zvezde. I Bog ih postavi u prostor da obasjavaju zemlju. I da upravljaju danom i noću, i da dele svetlost od tame. (Postanje 1:4-16)

Petog dana Bog reče; Neka provre vode živim životinjama, i nek lete ptice iznad zemlje k prostoru nebeskom. I Bog stvori ribe, velike i sve žive životinje što se miču koje provrveše po vodama, po vrstama svojim, sve ptice krilate, po vrstama svojim. I Bog ih blagoslovi: Rađajte se, množite se i napunite vode morske, i ptice nek se množe na zemlji.

Šestog dana Bog reče: Neka zemlja pusti iz sebe žive životinje po vrstama njihovim. I Bog stvori životinje zemaljske, po vrstama njihovim i stoku po vrstama njezinim, i sve gmizavce na zemlji po vrstama njihovim. (Postanje 1:20-25)

Zatim reče Bog: Da načinimo čoveka po obličiju i po prilici našoj, pa neka ima on vlast nad ribama morskim i nad pticama nebeskim i nad životinjama i nad celom zemljom i nad svim gmizavcima koji gmižu po zemlji. I Bog stvori čoveka, čoveka po obličiju svome, po obličiju Božijem stvori ga; stvori čoveka i ženu. I blagoslovi ih i reče im Bog: Radjajte se, množite se i napunite zemlju. (Postanje 1:25-27)

Tako se dovršiše nebesa i sva vojska nebeska. Do sedmoga dana svrši Bog delo svoje koje učini. (Postanje 2-2) Obratite pažnju na sledeće! - Na početku knjige piše Duh Božiji lebdijaše nad vodama.

Šta je DAH? Bog stvori čoveka od praha zemaljskoga, i dunu mu u nos, dah života; i čovek posta živo biće. (Postanje 2-7)

Duša je krv svakog stvorenja na zemlji. Dušu ima čovek, a imaju i životinje na zemlji. Ali ne jedite mesa sa dušom njegovom to jest, sa krvlju njegovom. (Postanje 9-4) 

Bog se upotrebljava u Svetom Pismu: Svevišnji, Najviši, Bog nad bogovima, Car nad carevima. Gospod na jevreskom znači Jehova ili Jahve. U Svetom Pismu piše: “Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Poslednji, Početak i Svršetak.” (Jovanovo Otkrivenje 22-13) 

U početku Pimso kaže: “Bog reče i posta.” Kome Gospod reče? Svetom Duhu, Sila Najvišega.
Omrznu Gospod oltar svoj i odbaci svetilište svoje. Jeremijine tužbalice 2 - 7
A viđenje večera jutra istina je. Ali ti zapečati to viđenje, jer je za daleke dane. Danilo 8 - 26
Mnogi od onih koji spavaju u prahu zemaljskome probudiće se, jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. Koji su bili razumni sijaće se kao svetlost nebeska i oni koji su narod pravdi učinili sijaće se kao zvezde uvek i do veka. Danilo 12 - 2, 3
On im reče: Pazi, sine čovečiji, jer je ovo viđenje za vreme kad će biti kraj. Danilo 8 - 17
Ali će se spasiti svaki koji ime Gospodnje, prizove. Joil 2 - 32
Jer ja veru tražim, a ne žrtve, poznanje Boga više nego žrtve. Osija 6 - 6
Ja sam svetlost stvaram, a i mrak pravim, sreću dajem i nevolju pripremam. Ja, Gospod, sve to činim. 

Isaija 45 - 7
Ne dolaze li od volje Svevišnjega zlo i dobro? Zašto da se živi čovek tuži. Nek se svaki za svoje grehe tuži. 

Jeremijine tužbalice 3 - 38, 39
A svako će se kolenu preda mnom preklnoniti, i svaki će jezik mnome se zaklinjati. 

Isaija 45 - 23
Ja sam koji s istoka ticu grabljivicu zovem, i čoveka iz zemlje daleke, da izvrši volju moju. 

Isaija 46 - 10
Neće više ni deteta ni starca biti koji neće dane svoje navršiti, jer će mlad još biti onaj koji od sto godina premine i prokle će se grešnik od sto godina. 

Isaija 65 - 20
Ti si Bog veliki i silni, ime ti je Gospod nad vojskama. 

Jeremija 32 - 18
Davala se njima nauka, za rana im se davala. Al ne htedoše poslušati da je prime. 

Jeremija 32 - 33
Svojom je on silom zemlju stvorio i svojom mudrošću svet osnovao; svojim je razborom nebo razapeo. 

Jeremija 51 - 15
Svojom je on silom zemlju stvorio i svojom mudrošću svet osnovao; svojim je razborom nebo razapeo. 

Jeremija 51 - 15
Izlazi iz njega naorde moj, život svoj spasavajte, sklonite se od plamena gneva Gospodnjega! 

Jeremija 51 - 45
Zato evo idu dani kad ću kazniti Vavilonske idole, i sva će se zemlja njegova sramotom pokriti, i mrtvi će sinovi njegovi usred njega padati. 

Jeremija 51 - 47
Pokaži im gadosti njehove! Brakolomne behu i krv im je na rukama, preljubu su s’ idolima svojim učinile, i decu što im rodiše kroz oganj pustiše, da ima hranu od njih zgotovljuju. 

Jezekilj 23 - 37
I on im reče: Do dve hiljade i tri stotine večeri i jutra; pa će se svetilište očistiti. 

Danilo 8 - 14
Omrznu Gospod oltar svoj i odbaci svetilište svoje. 

Jeremijine tužbalice 2 - 7Stvaranje sveta

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.