Proucavanje Biblije


BIBLIJA
Sveto Pismo
Sudnji Dan - Vaskrsenje mrtvih.
Evo ga, dolazi s oblacima. I videće ga svako oko, i oni koji ga probodoše; i zajaukaće zbog njega sva plemena na zemlji. Da! Amin! Ja sam Alfa i Omega, govori Gospod koji jest, i koji beše, i koji dolazi, Svemoćni. (Jovanovo Otkrivenje 1-7, 8)

Ovde Sveto Pismo govori da će Hristos doći i videće ga svako oko, pa i oni koji ga probodoše. Ustaju i njegovi tj. mrtvi i živi neprijatelji koji su ga proboli, a to su rimski vojnici koji su ga razapeli i proboli. Ali on im je u taj dan još oprostio. Isus reče: Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine! (Jevandjelje po Luki 23-34) 
Hristos je posle raspeća vaskrsao treći dan. Posle vaskrsenja, Hristos je četrdeset dana bio na zemlji u telu ovozemaljskom. Ali razbojnici koji su razapeti zajedno sa Hristom, jedan je otišao u raj, a drugi u oganj večni jer se nije pokajao. Dok je Hristos bio na zemlji četrdeset dana u telu, vidjao je svoje učenike. Po stradanju svome pojavi se on pred njima živ i dade im mnoge istinske dokaze o tome, pokazujući im se preko četrdeset dana i govoreći im o kraljevstvu Božjemu. (Dela apostolska 1-3)
Ovde kaže Sveto Pismo da se Hristos pojavljivao preko četrdeset dana da ne bi ljudi zloupotrebili to, pa ako običan smrtnik umre ljudi misle da je njegov duh na zemlji četrdeset dana. Čovekov duh je kod Boga, čim čovek umre. Hristos je bio na zemlji u telu i ne možemo da uporedjujemo običnog smrtnika sa Hristom. Hristos se pokazivao učenicima, pa je čak sa učenicima jeo hleb i ribu. Reče im Isus: Dođite, ručajte. I ni jedan od učenika ne smede da ga pita: Ko si ti?, znajući da je Gospod. Dođe i Isus i uze hleb, i dade im. Tako isto učini i s ribom. (Jevandjelje po Jovanu 21-12, 13)
Neverni Toma nije verovao da je to Hristos u telu. Hristos reče Tomi: Pruži prst svoj amo i vidi ruke moje, i pruži ruku svoju i metni je u rebra moja, i ne budi neveran, nego veruj. Toma mu odgovori: Gospod moj i Bog moj! Isus mu reče: Pošto si me video verovao si; blago onima koji ne vide, a ipak veruju. (Jevandjelje po Jovanu 20-27, 28, 29)

Kad dodje Hristos on će da traži od nas, veru u Boga i Hrista. Ako nemamo vere ostajemo na zemlji i kad Hristos dodje, neće biti dobro za ljude koji ostaju na zemlji. Isus nije dozvolio da neko od učenika dohvata njegovo telo osim nevernog Tome, da bi Toma verovao i da bi drugi učenici videli da je to Isus. Tako su ostali njegovi učenici verovali da je to zaista Hristos i nisu gubili veru. Reče joj Isus: Ne dohvataj me se, jer se još ne vratih k Ocu svome. Nego idi k braći mojoj, i reci im da se uzdižem k Ocu svome i Ocu vašemu, i Bogu svome i Bogu vašemu. (Jevandjelje po Jovanu 20-17)

Kako se Hristos uzdigao Ocu tako će mrtvi da vaskrsnu. A živi koji budu imali vere i oni će da se preobraze i dobiju nebesko telo i tako preobraženi odlaze na nebo. Zato je pisano: "Prvi čovek, Adam, postade duša živa." Poslednji Adam postaje duh koji oživljuje. Ali ono što je duhovno nije prvo, nego je prvo puteno, a duhovno posle dolazi. Prvi je čovek od zemlje, zemaljski; drugi je čovek nebeski. Kakav je zemaljski takvi su i zemaljski, i kakav je nebeski takvi su i nebeski. I kako nosimo obličje zemaljskoga tako ćemo nositi obličje nebeskoga(Prva Pavlova Poslanica Korićanima 15:45-49)

Bog je prvi put zbog neposlušnosti ljudi prvi put uništio zemlju vodom. Sad kad dodje Hristos uništiće ognjem i sumporom. Neću više kleti zemlje, jer su misli srca čovečijega zle od mladosti njegove; niti ću više udariti sve što živi, kao što učinih. Dok zemlja traje, neće nestati setve ni žetve, ni studeni ni vrućine, ni leta ni zime, ni dana ni noći. (Postanje 8-21, 22)
Primite Duh Sveti! Kojima oprostite grehe, oprostiće im se, a kojima zadržite, zadržaće se. Jevanđelje po Jovanu 20 - 22, 23
Isus im odgovori: Da ste slepi ne biste imali greha; ali vi sad kažete da vidite, i greh vaš ostaje. 

Jevanđelje po Jovanu 9 - 40
U adu, niti će telo njegovo trulenja videti. Ovoga Isusa uskrsnu Bog, čemu smo mi svi svedoci. 

Dela Apostolska 2 - 31, 32
Isus mu reče: Pošto si me video verovao si; blago onima koji ne vide, a ipak veruju. Jevanđelje po Jovanu 20 - 29
Noseći krst svoj, izađe Isus na mesto koje se zove Lobanja, a jevrejski Golgota. Onde ga razapeše, i s njim razapeše i drugu dvojicu, s jedne i s druge strane njegove, a Isusa u sredini. Jevanđelje po Jovanu 19 - 17, 18
Pošto to reče, podiže se, dok ga oni gledahu, i oblak ga odnese ispred očiju njihovih. Dela Apostolska 1 - 9
Ovaj Isus, koji se od vas uze na nebo, tako će doći kao što vi videste da otide na nebo. Dela Apostolska 1 - 11
I svi se oni napuniše Duha Svetoga i stadoše govoreti raznim jezicima, kao što im Duh davaše da govore. Dela Apostolska 2 - 4
Otac mene ljubi, jer ja život svoj dajem, da ga opet uzmem. Nikoga ne uzima od mene, nego ga ja sam od sebe dajem. Vlast imam dati ga, i vlast imam uzeti ga opet. Tu sam zapovest sam od Oca svoga primio. 

Jevanđelje po Jovanu 10 - 17, 18
A prvosveštenici rešiše da se i Lazar ubije, jer se mnogi judeji odvajahu zbog njega, i verovahu u Isusa. 

Jevanđelje po Jovanu 12 - 10, 11
U istinu, u ustinu vam kažem, ko primi onoga koga ja budem poslao, mene prima, a ko prima mene, prima onoga koji me posla. 

Jevanđelje po Jovanu 13 - 20
Mnogi su stanovi u doma Oca moga. A da nije tako, kazao bih vam. Idem da vam pripremim mesto. 

Jevanđelje po Jovanu 14 - 2
Ko vide mene, vide Oca. Pa kako ti govoriš: Pokaži nam Oca? Zar ne veruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? 

Jevanđelje po Jovanu 14 - 9
A život je večan u tome da tebe poznaju, tebe, jedinoga istinitoga Boga, i onoga koga si ti poslao, Isusa Hrista. 

Jevanđelje po Jovanu 17 - 3
Oče!, hoću da one koje si mi dao budu sa mnom gde sam ja, da vide slavu moju, koju si mi ti dao, jer si ti mene ljubio pre postanja sveta. 

Jevanđelje po Jovanu 17 - 24
Ovo se već treći put pojavi Isus učenicima svojim, pošto uskrsnu iz mrtvih. 

Jevanđelje po Jovanu 21 - 14
Više treba Boga slušati nego ljude. Bog otaca naših uskrsnu Isusa, koga vi ubiste obesivši ga na drvo. 

Dela Apostolska 5 - 29, 30
Solomon mu sazida dom. Ali Svevišnji ne prebiva u hramovima rukom sazidanim, kao što govori prorok: Nebo je presto moj, a zemlja je podnožije nogama mojim. 

Dela Apostolska 6 - 47, 48, 49
Veruj u Gospoda Isusa Hrsita i bićeš spasen ti i ceo dom tvoj. 

Dela Apostolska 16 - 31Hristov dolazak (Vaskrsenje mrtvih)

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.